Oldalunk ezen részén szeretnénk betekintést nyújtani a Kutatócsoportjainkban jelenleg is zajló kutatási területekbe a kedves Érdeklődőknek (a teljesség igénye nélkül).

 

A Tanszékünkön a következő Kutatócsoportok működnek:

 

Gyártástechnológia Kutatócsoport

A Gyártástechnológia kutatócsoport mindig aktív szereplője volt a magyar tudományos közéletnek, melyet mi sem bizonyíthat jobban, mint az a számos TDK és szakdolgozat, amit a hallgatók és oktató kollégák gyümölcsöző együttműködése eredményezett. Nem titok, hogy az elért eredmények e közös munka nélkül soha nem jöttek volna létre. A jó tanár-diák viszonyt minden téren kiemelten fontosnak tartjuk.

A sikerekhez természetesen hozzá tartozik a megfelelő kutatási téma kiválasztása is, ami amellett, hogy örömet okoz a tanárnak, a közös munka során a hallgatókat is lázba hozza. A témák közül csupán néhányat említenénk, mert folyamatosan újabbnál újabb és érdekesebbnél érdekesebb kutatási témák bukkannak fel.

A legrégebbi kutatási területeink közé a korrózióálló acélok forgácsolhatósága (két egyetemi doktori értekezés), az elektrokémiai sorjázás (magyar szabadalom) és a finomfelületi képlékenyalakító megmunkálások (publikációk) tartoznak. De olyan különleges befejező technológiák is szerves részét képezik a kutatócsoport tudományos aktivitásának, mint a mágneses térben végzett polírozás, sorjázás és felülethengerlés, mely területeken a kollégáknak számos szabadalma született, köztük nemzetközi is. A különleges forgácsolási technológiákat, melyekkel egyre több ipari szereplő találkozik, a Gyártástechnológia kutatócsoport is felvette kutatási programjába. Ezek legtöbbje igazán nagy szakmai kihívást jelent: Vizsgáljuk a Ni-szuperötvözetek, edzett acélok, ausztenites acélok vagy éppen kompozitok forgácsolását marással, esztergálással és fúrással.
Itt említjük meg, hogy kutatásainkhoz a legmodernebb szerszámokat (TaeguTech, Walter) CNC szerszámgépeket (NCT), mérőműszereket (KISTLER erőmérő, Mitutoyo mérőgép és érdességmérő) használjuk.

Kedves Hallgató! Ha felkeltettük az érdeklődését, ne habozzon, jöjjön be hozzánk   (8-as épület) és közösen kialakítjuk az Önt is érdeklő TDK vagy szakdolgozat témát, mellyel sikereket érhet el úgy, hogy vele egyúttal megalapozhatja a leendő mérnöki karrierjét is.

 

Járműtechnológia Kutatócsoport

A Járműtechnológia Kutatócsoport oktatási és kutatási tevékenysége a tudományterület széles spektrumán megjelenik. Hallgatóink a mérnökképzésben az országban egyedülállóan Festő-fényező szakterület mérnöki ismereteit sajátíthatják el, továbbá menetdinamika, autonóm hajtás, motorfejlesztés és járműgyártáshoz kapcsolható kutatási és oktatási bázisként szolgálunk a régióban. A motorfékpadunk modern részecske- és emissziómérő, indikáló műszer, turbófordulatszám-mérő egészíti ki, amely elemek együttesen az ország egyik legmodernebb rendszerét jelenítik meg a Neumann János Egyetemen. Ehhez kötődő kutatási területünk különböző alternatív tüzelőanyagok vizsgálata. A motorfejlesztésen és korszerű üzemeltetésen túl menetdinamikai vizsgálatok kutatásával, valamint járműgyártási technológiák-, és anyagok fejlesztésével foglalkozunk.

 

Mechanikai- és lézersugaras Technológiák Kutatócsoport

A Mechanikai- és Lézersugaras Technológiák Kutatócsoport több évtizedes hagyományokkal rendelkezik a lemezalakító technológiák, illetve a lemezanyagok terhelés során mutatott viselkedésének kutatása területén. Jelenlegi munkánk főként, a járműiparban felhasznált lágy és növelt szilárdságú acél lemezanyagok kutatását helyezte előtérbe. Napjainkra, a tanszéken rendelkezésre álló berendezésekkel, az alapvető alakíthatósági tulajdonságok meghatározásán túl (R-n vizsgálat), számos technológiai – mint például mélyhúzhatósági, mélyíthetőségi, hajlíthatósági, stb. – vizsgálat, és az alakíthatóságról átfogó képet adó, úgynevezett alakítási határdiagramok (FLC-k) felvétele is lehetségessé vált. Mindemellett, a mikroszkópi technológiáink segítségével, a mechanikai jellemzők és az anyag mikroszerkezete közötti kapcsolat feltárása is kutatásaink részét képezik.

A pillanatnyilag futó munkáink keretében vizsgáljuk a hengeres csészék ráncgátló alatti területének ráncosodását mélyhúzáskor, és az alakíthatóság határait becsülő elméleteket egyaránt. Első esetben célunk, a gyakorlati mélyhúzó tesztek elvégzésén és kiértékelésén felül, véges elemes módszerekkel is megadni a peremrész ráncosodását leíró eredményváltozókat, így biztosítva numerikus megoldási lehetőséget egy bármilyen tetszőleges alkatrész ráncosodási kritériumát illetően. Utóbbi esetben, a már meglévő eredményeink közül kiemelhető, a feszültség-alapú alakítási határdiagramok folyásgörbe paraméter-érzékenységét bemutató tanulmány, mely az Európai Tudományos Képlékenyalakító Szövetség (European Scientific Association for Material Forming) kiadványában jelent meg 2018-ban.


Műanyagfeldolgozó Kutatócsoport

Kutatócsoportunk szerteágazóan foglalkozik a különböző hőre lágyuló polimerek, polimer keverékek, polimer alapú kompozitok, valamint nanokompozitok előállításával, fejlesztésével, gyártástechnológiájával és anyagvizsgálatával egyaránt. Ezekben a polimer keverékekben erősítő anyagként agyagásványokat és szén nanocsöveket használunk. A hőre lágyuló műanyagok feldolgozása során hőbevitellel az alapanyagot először alakítható állapotba hozzuk, majd az alakítható állapotú alapanyagnak formát adva hőelvonással rögzítjük annak alakját és méreteit.
Gyártástechnológiai szempontból különböző technológiákkal foglalkozunk, mint például:


-    3D nyomtatás,
-    fröccsöntés,
-    extrúzió és
-    termoformázás.


Különösen nagy figyelmet fordítunk a gyártási technológiákon belül:


-    A gyártás szerszámaira, alapanyagaira, gépeire és perifériáira,
-    A technológiai beállítások optimalizálására,
-    A gyártástechnológiai alkalmazások lehetőségeire,
-    Műanyagfeldolgozó berendezések optimalizálására


Anyagvizsgálati eljárásként mechanikai, termoanalitikai, illetve reológiai eljárásokat végzünk különböző originál és reciklált (újrahasznosított) polimereken. Foglalkozunk még az ömledékek reológiájával, az alakítható állapotú műanyagok folyási tulajdonságaival és azok változásának törvényszerűségeivel. A dinamikusan fejlődő műanyagipari területeken a viszkozitás és folyóképesség gyakran emlegetett fogalmak, amelyeket a külső körülmények függvényében vizsgálunk. Ezenkívül az elkészült nanokompozitok mikroszkópi vizsgálata is fontos, mely megmutatja a kész anyag összetételi, felületi tulajdonságait. Ezt követően vizsgáljuk a nanokompozitok járműipari, illetve más iparági alkalmazhatóságát.